Панацея ли е Модерната парична теория?

Според нея монетарно суверенните държави трябва да действат като емитенти на валута, а не като потребители